Обемна документация

Client-First има обемна документация. На тази страница е обяснено защо документацията е толкова голяма и защо е важна.

Защо документацията е важна

Ние чуваме от нашето съобщество: "Документацията на Client-First е дълга". Нека обсъдим този коментар подробно и разберем защо документацията е толкова дълга.

Ние подобрихме документацията и я направихме по-голяма, когато се появи v2 версията на Client-First. Тя е по-добре структурирана и съдържа повече обяснения, събрани на по-малки блокове информация. Ние сме мотивирани да продължаваме да развиваме тази документация.

1. Ясни указания.

Документацията създава стандартизиран процес, който другите да разберат и който те могат да следват. Процесът става по-ясен, когато имаме повече инструкции, които да го описват. Ние виждаме "обемната документация" като основно предимство на Client-First като система. Тя позволява на всички нас да работим заедно в рамките на единния процес на Client-First. Документацията е дълга, защото стандартизираната система за създаване на сайтове във Webflow има много нюанси. Работата над подобряването на малките детайли във Webflow разграничава любителите от професионалистите.

2. Ръководство за професионалисти.

Не можем да станем професионалист в нещо за една нощ. Да станеш професионалист в нещо, включително в Client-First, изисква учене и практика. Client-First е нашето официално ръководство за това как да станем разработчици на Webflow от Finsweet. Нашата система никога не е била предназначена за бързо обучение за 1 ден. За да се възползваме от предимствата на Client-First, ние трябва да изучаваме документацията и да се практикуваме в Webflow. Тази документация е нашият опит да направим пътя за ставане професионалист в създаване на сайтове на Webflow по-лесен.

3. Инвестирайте времето си в ценни умения.

Нямаше да ви предлагаме да прочетете нещо, освен ако не мислим, че е важно. Вярваме, че изучаването на Client-First ще доведе до по-бърза разработка във Webflow и по-ефективна поддръжка на проектите. Вярваме, че използването на Client-First ще бъде много полезно за вашата кариера като специалист във Webflow и ще има преимущества както в краткосрочна, така и в дългосрочна перспектива.

Начинаещ ли сте във Webflow? Преди да започнете да изучавате Client-First, ви препоръчваме да се изучите основите на Webflow и принципите на уеб разработката. Client-First не обяснява HTML и CSS. Важно е да имате начално разбиране за разработката на сайтовете преди да започнете да изучавате Client-First. Прочетете нашите Рекомендации за начинаещи в Client-First.

Бъдете търпеливи

Ние няма да станем професионалисти на Client-First веднага след първия проект. Докато продължаваме да използваме Client-First, да изучаваме документацията и да използваме достъпните инструменти, ще ставаме все по-ефективни в работа с Client-First.

Нормално е, ако не разберете всичко на страница от документацията от първи път.
Нормално е, ако ви трябва да я прочетете отново няколко пъти.
Нормално е, ако ви отнеме месеци, за да разберете напълно всичките нюанси.

Бъдете търпеливи, продължавайте усърдно да работите и вашите усилията задължително ще се изплатят.

NEXT

Въведение

Въведение в Client-First с преглед на основните принципи.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Reset
HTML font size
px
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
px values
rem values
2px
=
0.125rem

Closest to Client-First values

2px
=
0.125rem

Neighboring values

2px
=
0.125rem