Systemy klas użytkowych

Przegląd systemów klas użytkowych dołączonych do oficjalnego cloneable Client-First. Każdy projekt rozpoczynamy od tego zestawu klas użytkowych.

Wprowadzenie

Cloneable Client-First zawiera klasy użytkowe i style, które pomagają nam rozpocząć dowolny projekt Webflow.

Te klasy nie są specyficzne dla żadnej strony, projektu, stylu czy układu. Klasy użytkowe zarządzają ważnymi właściwościami CSS używanymi przez wiele stron, sekcji lub elementów.

Niektóre klasy użytkowe pozwalają nam na dokonywanie potężnych globalnych zmian w elementach w całym projekcie. Na przykład klasa, która stosuje uniwersalny poziomy padding.

Niektóre klasy służą do usprawnienia pracy. Na przykład klasa, która stosuje display: none.

Ważne jest, aby wiedzieć, że wszystkie dołączone style użytkowe wewnątrz Client-First są opcjonalne. Jeśli projekt wymaga od nas innego zorganizowania spacingu lub użycia unikalnej struktury, możemy to zrobić. Stwierdzamy, że większość projektów działa bardzo dobrze z klasami użytkowymi wewnątrz Client-First.

Najważniejsze systemy użytkowe

Trzy podstawowe globalne systemy klas użytkowych występują w Client-First - Główna Struktura, Typografia, Spacing.

Zidentyfikowaliśmy je jako nasze najbardziej istotne klasy użyteczności globalnej podczas budowania w Webflow. Każda globalna klasa użytkowa ma dedykowaną stronę strategii, która wyjaśnia, jak ją wykorzystujemy.

Główna Struktura

Zdefiniowana i elastyczna Główna Struktura, którą możemy wykorzystać na wszystkich lub większości stron.

Globalny horyzontalny (poziomy) padding

Globalny horyzontalny (poziomy) padding zarządza lewym i prawym paddingiem treści strony.

 • padding-global

Container size

Globalne wartości maksymalnej szerokości max-width, które służą jako kontenery o maksymalnej szerokości dla treści wewnątrz nich.

 • container-large
 • container-medium
 • container-small
Dowiedz się więcej o Głównej Strukturze w Strategii Głównej Struktury

Section padding

Section padding zarządza globalnym systemem wertykalnych (pionowych) odstępów dla sekcji.

 • padding-section-small
 • padding-section-medium
 • padding-section-large

Typografia

Client-First zawiera globalny system narzędzi dla headingów, rozmiarów typografii, kolorystyki i customizacji.

Tagi HTML

Zawsze używamy tagów HTML dla zdefiniowania domyślnych stylów dla Headingów.

 • body
 • H1
 • H2
 • H3
 • H4
 • H5
 • H6

Heading style switch

Używane do zmiany domyślnych stylów Headingów.

Użyj prefiksu klasy heading-style- na H1, H2, H3 lub dowolnym innym elemencie tekstu, aby zmienić tekst na określony rozmiar nagłówka H. Na przykład, jeśli mamy H2, który powinien być stylizowany jak H3, możemy użyć H2 dla celów SEO i zastosować heading-style-h3 do tego elementu.

 • heading-style-h1
 • heading-style-h2
 • heading-style-h3
 • heading-style-h4
 • heading-style-h5
 • heading-style-h6

Text size

Użyj prefiksu klasy text-size- na elemencie tekstowym, aby zmienić rozmiar tekstu.

 • text-size-large
 • text-size-medium
 • text-size-regular
 • text-size-small
 • text-size-tiny

Text style

Użyj prefiksu klasy text-style- na elemencie tekstowym, aby zmienić styl tekstu.

 • text-style-allcaps
 • text-style-italic
 • text-style-link
 • text-style-muted
 • text-style-nowrap
 • text-style-quote
 • text-style-strikethrough
 • text-style-2lines
 • text-style-3lines

Text weight

Użyj prefiksu klasy text-weight- na elemencie tekstowym, aby zmienić grubość tekstu.

 • text-weight-xbold
 • text-weight-bold
 • text-weight-semibold
 • text-weight-normal
 • text-weight-light

Text alignment

Użyj prefiksu klasy text-align- na elemencie tekstowym, aby zmienić wyrównanie tekstu.

 • text-align-left
 • text-align-center
 • text-align-right

Text color

Użyj prefiksu klasy text-color- na elemencie tekstowym, aby zmienić kolor tekstu.

 • text-color-white
 • text-color-black
 • text-color-grey

Buttons

Użyj prefiksu klasy button-, aby użyć stylu buttonów.

 • button
 • button is-secondary
 • button is-text
Dowiedz się więcej o typografii w Strategii Typografii.

Spacing

System spacingu, który utrzymuje globalny spacing w pionie i poziomie na naszej stronie.

Aby dowiedzieć się więcej o klasach margin i padding, przejrzyj stronę Strategia Spacingu.

Margin direction

 • margin-top
 • margin-bottom
 • margin-left
 • margin-right
 • margin-horizontal
 • margin-vertical

Margin size

 • margin-0 0rem
 • margin-tiny 0.125rem
 • margin-xxsmall 0.25rem
 • margin-xsmall 0.5rem
 • margin-small 1rem
 • margin-medium 2rem
 • margin-large 3rem
 • margin-xlarge 4rem
 • margin-xxlarge 5rem
 • margin-huge 6rem
 • margin-xhuge 8rem
 • margin-xxhuge 12rem
 • margin-custom1 1.5rem
 • margin-custom2 2.5rem
 • margin-custom3 3.5rem

Jak to działa:

Padding direction

 • padding-top
 • padding-bottom
 • padding-left
 • padding-right
 • padding-horizontal
 • padding-vertical

Padding size

 • padding-0 0rem
 • padding-tiny 0.125rem
 • padding-xxsmall 0.25rem
 • padding-xsmall 0.5rem
 • padding-small 1rem
 • padding-medium 2rem
 • padding-large 3rem
 • padding-xlarge 4rem
 • padding-xxlarge 5rem
 • padding-huge 6rem
 • padding-xhuge 8rem
 • padding-xxhuge 12rem
 • padding-custom1 1.5rem
 • padding-custom2 2.5rem
 • padding-custom3 3.5rem

Jak to działa:

Usuń cały spacing

Ustawia cały margin i padding na 0. Przydatne do usuwania natywnego spacingu komponentów Webflow.

 • spacing-clean
Dowiedz się więcej w Strategii Spacingu

Przydatne systemy użytkowe

Klasy użytkowe, których lubimy używać w większości naszych projektów, aby budować szybciej.

Responsive hide

Pokaż i ukryj elementy według rozmiaru ekranu.

 • hide - ukryj na wszystkich urządzeniach
 • hide-tablet - ukryj na tablecie, mobile landscape i mobile portrait
 • hide-mobile-landscape - ukryj na mobile landscape i mobile portrait
 • hide-mobile-portrait - ukryj na mobile portrait

Display inline flex

Zastosuj właściwość display: inline-flex, która nie jest obsługiwaną właściwością CSS w Webflow.

 • display-inlineflex - Ustawia display: inline-flex na desktopie.
Przypadek użycia: Używanie właściwości CSS display: flex jest zazwyczaj ważne w naszym projekcie. Jednak display: flex powoduje, że elementy domyślnie zajmują 100% przestrzeni. Utrudnia to stosowanie flexboxa dla buttonów. display: inline-flex pozwala elementom zachowywać się jak inline, zachowując jednocześnie możliwości flexa wewnątrz nich.

Max width

Dodaj max-width do jakiegokolwiek elementu na stronie.

Użyj klas container- dla głównej zewnętrznej zawartości max width. Użyj klas max-width- dla elementów będących wewnątrz container-.

 • max-width-xxlarge 80rem
 • max-width-xlarge 64rem
 • max-width-large 48rem
 • max-width-medium 32rem
 • max-width-small 20rem
 • max-width-xsmall 16rem
 • max-width-xxsmall 12rem

Max width full

Ustawia max-width: none.

 • max-width-full - sets max-width to none
 • max-width-full-tablet - sets max-width to none on tablet
 • max-width-full-mobile-landscape - sets max-width to none on landscape
 • max-width-full-mobile-portrait - sets max-width to none on portrait

Icon sizes

Ustawia wysokość lub wysokość i szerokość ikon. Icon 1x1 ustawia zarówno wartości szerokości, jak i wysokości. Przydatne dla ikon społecznościowych, logo firmy, ikon w footerze itp.

 • icon-height-small
 • icon-height-medium
 • icon-height-large
 • icon-1x1-small
 • icon-1x1-medium
 • icon-1x1-large

Background colors

Kolory tła pomagają zastosować powtarzającą się właściwość CSS background-color do elementów w naszym projekcie.

 • background-color-grey
 • background-color-black
 • background-color-white

Inne przydatne klasy użytkowe

Bardziej zaawansowane zastosowania. Są opcjonalne.

 • z-index-1 - ustawia z-index: 1
 • z-index-2 - ustawia z-index: 2
 • align-center - ustawia margin-left i margin-right na auto, wyśrodkowując element wewnątrz jego rodzica.
 • div-square - zamienia div w perfekcyjny kwadrat tworząc 1:1 ratio. CSS magic.
 • layer - tworzy position:absolute z 0% we wszystkich stronach. Dodanie tej klasy do diva spowoduje, że pokryje on całość rozmiaru rodzica. Rodzic nie może mieć position: static.
 • pointer-events-off - ustawia pointer-events: none, co usuwa całą interaktywność na klik i hover na danym elemencie
 • pointer-events-on - ustawia pointer-events: auto, co przywraca całą interaktywność na klik i hover na danym elemencie
 • overflow-hidden - ustawia overflow: hidden
 • overflow-scroll - ustawia overflow: scroll
 • overflow-auto - ustawia overflow: auto

Global embed

Client-First posiada symbol global embed, który przechowuje nasze globalne style CSS dla całej strony. Ten symbol powinien znajdować się na każdej stronie projektu.

Niestandardowe style CSS są najlepiej wdrażane poprzez natywny embed - nie custom code w Page Settings lub Site Settings.

Style są dodane do embedu w Designerze żebyśmy mogli widzieć zmiany w CSS wewnątrz Designera

Możliwość zobaczenia naszego CSS wewnątrz Designera jest głównym powodem, dla którego używamy embedu w Designerze zamiast w Site Settings.

Gdy kod znajduje się w Site Settings, wówczas możemy zobaczyć CSS tylko na opublikowanej stronie.

Kiedy style CSS są osadzone wewnątrz Designera, możemy zobaczyć je wizualnie podczas pracy w Webflow. W większości przypadków preferowane jest oglądanie własnych stylów CSS bezpośrednio w Designerze.

Klasy użytkowe właściwości CSS, które nie są obsługiwane w Designerze.

Możemy dodać klasy użytkowe dla stylów nie obsługiwanych natywnie w Webflow.

Na przykład, dodanie klasy pointer-events-none, które dodaje właściowść pointer-events: none. Jedynym sposobem dodania nieobsługiwanych właściwości CSS do Webflow i zobaczenia tych właściwości wizualnie w Designerze, jest dodanie ich do bloku embed.

Zaktualizuj kilka domyślnych stylów Webflow.

Mamy kilka stylów wewnątrz symbolu, które nadpisują domyślne style Webflow, których wolimy nie mieć w naszym projekcie.

Zbudowany z myślą o dostosowaniach i aktualizacjach

Style użytkowe Client-First oraz style globalnego bloku embed mogą być zmieniane w oparciu o nasz projekt.

Cloneable zawiera komentarze dla każdego stylu wewnątrz embedu. Jeśli nie jesteś pewien, co robi niestandardowy CSS, zostaw go i nie usuwaj go. Każda linia w globalnym embed jest tam z jakiegoś powodu i prawdopodobnie jest korzystna dla projektu.

Następny

Strategia klas 2

Teoria najlepszych praktyk dla klas w Webflow Designerze. Dowiedz się o klasach globalnych, zagnieżdżaniu i dlaczego nie stosujemy głębokiego zagnieżdżania w Client-first.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Reset
HTML font size
px
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
px values
rem values
2px
=
0.125rem

Closest to Client-First values

2px
=
0.125rem

Neighboring values

2px
=
0.125rem