Malaking Dokumentasyon

Malawak ang dokumentasyon ng Client-First. Ipinapaliwanag ng pahina na ito kung bakit mahaba at mahalaga ang dokumentasyon.

Bakit mahalaga ang dokumentasyon

Naririnig namin ang ating komunidad na nagsasabing, "Mahaba ang dokumentasyon ng Client-frist." Malinaw nating tugunan ang komentong ito at unawain kung bakit mahaba ang dokumentasyon.

Ginawa nating mas malaki at mas mahusay ang dokumentasyon sa nilunsad na v2 ng Client-First. Mas maayos na may higit pang mga paliwanag sa mas maliliit na piraso. Kami ay naudyukan na ipagpatuloy ang pagpapalago ng dokumentasyong ito.

1. Malinaw na direksyon.

Lumilikha ang dokumentasyon ng pormal na proseso para maunawaan at sundin ng iba. Ang proseso ay nagiging mas malinaw dahil mayroon kaming higit pang mga tagubilin para sa proseso, Nakikita namin ang "Malaking Dokumentasyon" bilang pangunahing benepisyo ng Client-First bilang sistema. Ang malalaking dokumentasyon ay magbibigay-daan sa ating lahat na magtrabaho nang sama-sama sa ilalim ng pinag-isang prosesong Client-First. Mahaba ang dokumentasyon dahil maraming detalye ang pormal na sistema ng pagbuo sa Webflow. Ang pagpapabuti ng maliliit na detalye sa Webflow ay naghihiwalay sa mga baguhan mula sa mga pro.

2. Muntaklat para sa mga Pro.

Hindi tayo maaaring maging pro sa anumang bagay sa iisang araw lamang. Ang pagiging pro sa anumang bagay, kabilang ang Client-First, ay kasama ang pag-aaral at pagsasanay. Client-First ang ating opisyal na handbook sa pagiging Finsweet Webflow developer. Ang ating sistema ay hindi kailanman inilaan para sa mabilis na 1 araw ng pag-aaral. Upang mapakinabangan ang Client-First, dapat nating pag-aralan ang dokumentasyon at pagsasanay sa Webflow. Ang mga dokumentong ito ay ang ating pagtatangka sa pagpapababa ng kurba ng pagkatuto sa pagiging pro.

3. Puhunahin ang iyong oras sa mahalagang kasanayan.

Hindi namin hihilingin sa iyo na magbasa ng bagay maliban kung sa tingin namin ay mahalaga ito. Naniniwala kami na ang pag-aaral ng Client-First ay magreresulta sa mas mabilis na pagbuo at mas mahusay na pagpapanatili ng proyekto sa Webflow. Naniniwala kami na ang Client-First ay magdadala ng mahalagang panandalian at pangmatagalang benepisyo sa iyong karera bilang propesyonal sa Webflow.

Baguhan sa Webflow? Bago matutunan ang Client-First, inirerekomenda natin ang pag-aaral ng mga pangunahing kaalaman sa Webflow. Hindi nagtuturo ng HTML o CSS ang Client-First. Mahalagang magkaroon ng paunang kaalamanan na pag-unawa sa mga paksang ito bago matutunan ang Client-First. Basahin ang ating Baguhan sa Webflow.

Maging matiyaga

Hindi tayo magiging maestro ng Client-First sa ating unang pagpapatupad. Habang patuloy nating ginagamit ang Client-First, pinag-aaralan ang dokumentasyon, at ginagamit ang mga mapagkukunan, magiging mas epektibo tayo sa Client-First.

Ayos lang kung hindi mo naiintindihan ang pahina ng dokumentasyon sa unang pagkakataon na basahin mo ito.
Ayos lang kung kailangan mong muling basahin ang pahina ng dokumentasyon nang maraming beses.
Ayos lang kung magtatagal ka ng mga buwan upang lubos na maunawaan ang mga paksang ito.

Maging matiyaga, magpatuloy sa pagsisikap, at ang iyong pagsusumikap ay magbubunga.

Talasalitaan: Pagsasalin ng mga karaniwang ginagamit na salita mula sa Ingles patungo sa Tagalog sa Client-First. Basahin ang talasalitaan dito.
Susunod

Estratehiya sa Klase 1

Estratehiya para sa kung paano natin kinikilala, ginagamit, at pinamamahalaan ang mga klase sa loob ng Webflow bilang plataporma.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Reset
HTML font size
px
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
px values
rem values
2px
=
0.125rem

Closest to Client-First values

2px
=
0.125rem

Neighboring values

2px
=
0.125rem