Промена на дневникот

Ажурирања на верзијата на клучните пресвртници во Client-First.

Верзија 2.0 - 26ти Август, 2022

<span class="tooltip" title="Hola">essentials</span>

Документација за повторно градење

 • Целата писмена документација е реорганизирана, освежена и препишана за јасност
 • Визуали, илустрации и скриншоти додадени на страниците за документација
 • Ажуриран дизајн до поминималистички едноставен стил

Папки

 • Виртуелна организација алатка за групирање и визуелно управување со класи во рамките на нашиот Webflow проект.
 • Визуелизирајте структура на папки за класите на нашиот проект во Webflow Designer со користење на знакот за подвлекување.

Ажурирања Систем на помошни класи

 • Мало преименување на помошните класи
 • Нови системи за помошни класи

Нови страни со нова содржина

 • Нови страни додадени во V2

Нов V2 klon проект

 • Стартер проект cloneable е ажуриран со нови помошни класи и подобрен распоред
Видете V1 до V2 водичот за преглед на ажурирања

Верзија 1.2 - 22ти Февруари , 2022

Ослободување на Client-First Ресурси

 • Прикажете курирани проекти изградени од членови на заедницата Client-First
 • Да им се овозможи на корисниците да поднесуваат проекти кои ќе бидат објавени на изложбата
 • Тековно претставување на шаблони, ресурси и образование

Верзија 1.1 - 25ти Декември, 2021

Ослободување на Fluid responsive додатокот

 • Користете визуелен флуид респонзивен конфигуратор да додадете респонзивност на вашиот Webflow веб-сајт
 • Интеграција со Finsweet Extension
 • Тековно претставување на шаблони, ресурси и образование

Верзија 1.0 - 12ти Август, 2021

Официјално јавно објавување на Client-First

следно

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Reset
HTML font size
px
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
px values
rem values
2px
=
0.125rem

Closest to Client-First values

2px
=
0.125rem

Neighboring values

2px
=
0.125rem